Context

"Een hoop talent maar weinig geld"

Een vaststelling die in de Belgische sector van de audiovisuele, en meer bepaald van de cinematografische productie, als een paal boven water staat.
Films, acteurs en technici kapen op internationale festivals om de haverklap prijzen weg maar de sector lijdt aan een structureel tekort aan centen.

Het voorgestelde systeem houdt rekening met de huidige toestand in ons land, met onze noden, maar ook met de kenmerken en moeilijkheden eigen aan het investeren in de audiovisuele en cinematografische sector.
Bovendien sluit het systeem aan bij de bestaande gewestelijke en regionale steunmaatregelen.

Baya is blij met deze wetgeving omdat België op die manier:
1) de film industrie als een nieuwe industrie erkent, die buitenlandse investeringen kan aantrekken.
2) tewerkstelling creëert in een industrie die zowel het wezen van de mens en zijn cultuur centraal stelt als technologische innovatie stimuleert.